29-11-08

Belgische gevangenen worden vermoord of tot zelfmoord gedreven


K.30.10.08.mail-4


Brussel, 14 november 2008

Het kleindochtertje (11 jaar) van Marcel Vervloesem moest vandaag met haar moeder naar de dokter gaan.

Zij had de laatste tijd steeds meer en meer slaapproblemen en had last van nachtmerries.

Dank zij de jarenlange mediacampagne tegen Marcel Vervloesem waarmee men de kinderpornozaak Zandvoort wilde toedekken, kreeg zij, zoals de andere kleinkinderen van Marcel Vervloesem, voortdurend op school te horen: 'uw opa is een pedofiel !'.

Zij vreest dat haar vader in de gevangenis zal sterven (en men kan haar geen ongelijk geven gezien Marcel Vervloesem 14 dagen geleden wegens een gebrek aan medische zorg bijna gestorven is en thans een nieuwe hartoperatie moet ondergaan).

De manier waarop men Marcel Vervloesem in de gevangenissen behandelde (alhoewel hij uitdrukkelijk herhaalt geen klachten over het personeel te hebben) is weinig rustgevend te noemen.

Ook het negatieve advies dat Els De Loof, directrice van de gevangenis van Brugge, voor de Dienst 'Aparte Gevallen' van het Ministerie van Justitie op 7.11.2008 over Marcel Vervloesem opmaakte, is voldoende om Marcel Vervloesem (die reeds dodelijk ziek is) tot volkomen radeloosheid te drijven.

In die zin is het misschien begrijpelijk dat er zoveel zelfmoorden geconstateerd worden in onze Belgische gevangenissen. Het aantal zelfmoorden ligt waarschijnlijk heel wat hoger dan het officiële cijfer van 14 sinds begin van dit jaar.

Doodzieke mensen zoals Marcel Vervloesem die dan bovendien nog eens veroordeeld werden op basis van een onvolledig dossier (de ontlastende stukken blijken uit zijn strafdossier te zijn verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde) horen trouwens helemaal niet in de gevangenis thuis.

De Werkgroep Morkhoven blijft zich vragen stellen over Danny Debie, de ex-politieinspecteur van het Vlaams Belang die tot 4 jaar effectieve gevangenis werd veroordeeld maar die reeds na één dag gevangenis vrijkwam en thuis op een electronische enkelband wacht.

Waarom worden tal van gevangenen, zonder rekening te houden met de wetgeving inzake de rechten van de gevangenen, gesanctioneerd en hebben zij niet de minste rechten terwijl andere gevangenen speciale voordelen krijgen ? Waarom deze discriminatie onder gevangenen ? Maakt dit soms deel uit van het gevangenisbeleid van justitieminister en 'justitiehervormer' Jo Vandeurzen (CD&V-Vlaamse christen-democraten) ?

De Werkgroep schreef reeds talrijke parlementsleden aan in verband met deze laatste kwestie maar de parlementsleden die jarenlang een 'cordon sanitaire' optrokken rond het Vlaams Belang, blijken nu de grootste verdedigers van het Vlaams Belang te zijn geworden.

Tenslotte vraagt de Werkgroep Morkhoven zich af wanneer de zaak van Marcel Vervloesem voor de strafuitvoeringsrechtbank komt. Veertien dagen geleden, op het moment dat Marcel Vervloesem op de spoeddienst van het St. Elisabethziekenhuis in Turnhout terechtkwam, liet Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, via de pers weten dat dit een kwestie van 'enkele dagen of weken' zou zijn maar Marcel Vervloesem is nu reeds meer dan 2 maanden opgesloten zonder dat er een preciese datum is gepland. En zijn gezondheidstoestand verbetert er niet op. Integendeel, door het negatief advies van Els De Loof, heeft hij zelfs geen zin meer om nog een hart-inkijkoperatie te laten gebeuren in het Sint-Jansziekenhuis te Brugge. Tijdens het 'positief gesprek' met de gevangenisdirecteur op 7.11.2008 (op dezelfde dag dus dat directrice Els De Loof haar negatief advies met tuchtmaatregelen opstelde) had men hem deze inkijkoperatie beloofd zodat Marcel Vervloesem en zijn familie even dachten dat het nu de goede kant zou opgaan.

Misschien kan Z.M. de Koning ook wat meer aandacht besteden aan deze zaak. Hij kreeg in 1998, van de Werkgroep Morkhoven en via Marcel Vervloesem, 7 kinderporno-cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort bezorgd. Hij liet die toen voor 'onderzoek' via de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken. Marcel Vervloesem stelde voor zijn veroordeling vast dat er van die cd-roms echter geen sprake meer was en richtte zich tot de Hoge Raad voor de Justitie. De Hoge Raad van Justitie stelde een onderzoek in en bevestigde de verdwijning van de kinderporno-cd-roms. Advocaat-generaal Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort 'enkel een luchtbel' had genoemd en een zware veroordeling eiste van Marcel Vervloesem, was daardoor verplicht om de verdwijning tijdens de openbare zitting van de 14de kamer van het hof van beroep, toe te geven. Justitieminister-justitiehervormer Vandeurzen die geen onderzoek wil laten instellen, ontkende de verdwijning dan weer in zijn antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot.
De Koning en het Koningshuis reageerden vrij lauw op de verdwijning van de kinderporno-cd-roms terwijl zij destijds de ouders van de vermoorde en verdwenen kinderen op het Koninklijk Paleis ontvingen en allerlei beloften deden die in elke nieuwjaarstoespraak van de Koning herhaald werden.

Het zou ook niet slecht zijn indien Z.M. de Koning de hem voorgelegde wetten niet meer met gesloten ogen ondertekent en de parlementsleden meer controle uitoefenen op de door hen gestemde wetten (wat hun taak is en waarvoor zij verkozen zijn).
Heel wat brieven van Marcel Vervloesem worden door de gevangenisdirectie van de gevangenis te Brugge achtergehouden terwijl, volgens de Wet Borginon, iedere gevangene recht heeft op briefwisseling.
Terwijl Marcel Vervloesem als sinds 4.11.2008 in de gevangenis van Brugge is opgesloten, werd zijn materiaal uit de gevangenis van Turnhout (geld, persoonlijke zaken, typmachine,) nog altijd niet naar de gevangenis van Brugge overgebracht. Het betreft hier waarschijnlijk weer één of andere tuchtmaatregel van gevangenisdirectrice E. De Loof. Men kan zich afvragen waarom de Wet Borginon destijds voorzag in de Commissies van Toezicht die op een onafhankelijke manier de behandeling van de gevangenen moet controleren. Bestaan die commissies wel echt ?
E. De Loof schijnt een aantal tuchtmaatregelen tegen Marcel Vervloesem te hebben genomen omdat zijn dochter 'te veel problemen zou hebben' terwijl Deloof tegelijkertijd zegt dat zij bepaalde tuchtmaatregelen nam omdat het sociaal onderzoek 'nog niet afgesloten was'. Op die manier kan men alles uitleggen !

De Wet Borginon uit 2004 inzake de zogezegde rechten van de gevangenen wordt hierbij nog eens in het kort weergegeven:

- gedetineerden krijgen rechten en kunnen zich beklagen als rechten worden geschonden
- gedetineerden gezien als individu, niet als nummer behandelen
- vrijheidsberoving als straf, niets meer, niets minder
- opgesloten en leven als gewone burger
- 'binnen' moet zoveel mogelijk lijken op 'buiten', dezelfde rechten
- uitvoering van de straf moet gericht zijn op het herstel van de schade door het misdrijf aangericht
- gericht op de rehabilitatie van de veroordeelde en zijn terugkeer in de vrije samenleving
- detentieschade moet worden vermeden
- gedetineerde krijgt rechten
- voor iedere gedetineerde een detentieplan waarin staat hoe hij evolueert (werk, vorming, vergoeding slachtoffers, interesses, toekomstperspectieven)
- gedetineerden krijgen een zekere inspraak in het gevangenisbestuur
- voor iedere gevangenis, een Commissie van Toezicht die de naleving van de rechten controleert
- klachtencommissie van drie personen om bij te gaan klagen
- beroep is mogelijk bij de Centrale Raad
- gevangenen mogen hun eigen kleren dragen
- mogen zich (op verzoek van justitieminister Onkelinx) elke dag wassen
- voorlopig gehechten kunnen iedere dag bezoek krijgen
- veroordeelden mogen drie keer per week bezoek krijgen (KUL-professor Dupont wilde 6 keer per week)
- iedere veroordeelde één keer per maand voor minstens twee uur intiem bezoek (seks met de partner)
- gevangene mag iedere dag telefoneren maar nummers kunnen geregistreerd worden
- geen Gsm's, geen computers
- wel raadpleging van bijvoorbeeld de website van de VDAB om werk te zoeken
- gedetineerden mogen alle tijdschriften aankopen, hebben recht op twee uur sport per week, minstens één uur wandeling per dag in open buitenlucht
- gedetineerden mogen geen geld op de cel hebben maar wel een rekening openen
- gevangenen krijgen het recht op gezondheidszorg, gelijkwaardig met die van buiten
- gevangenen mogen werken maar krijgen niet hetzelfde loon
- tuchtstraffen zoals de opsluiting op strafcel mogen maximum 9 dagen duren
- het recht op bezoek, op telefoon, deelname aan culturele activiteiten of sport in groep kunnen bij wijze van tuchtstraf worden afgenomen maar alles moet gemotiveerd worden
- de gedetineerde kan zich laten bijstaan door een advocaat en er is beroep mogelijk

De Wet Borginon is intussen op een aantal punten gewijzigd maar wat voor zin heeft deze wet als ze niet wordt toegepast en niemand de uitvoering ervan controleert ? Misschien kan VLD-kamervoorzitter Fons Borginon er met zijn collega's van de VLD eens een studie aan wijden.


09:24 Gepost door onderzoeker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: rechten gevangenen belgische koning |  Facebook |

Commentaren

Actievoerder Marcel Vervloesem
Brief van Morkhoven-activist Marcel VervloesemBrugge, woensdag 27.11.2008

Beste Jan en Jacqueline,

Ik heb jullie brief van 25.11.2008 goed ontvangen samen met de 10 postzegels, waarvoor mijn dank.

Ik las dat je nog zeer actief bent en dat de Liga je geantwoord heeft. Ook las ik over de hele lange brief aan de advocaat enzoverder. Bedank ervoor.
Op een paar van in je brief voorkomende opmerkingen kan ik je zeker al een goed antwoord geven.

Verleden week, vrijdag, is de hartcatherisatieoperatie doorgegaan in het A.Z. Sint-Jan in Brugge. Ze hebben eerst getracht om operatief die zaak via de rechterlies te doen maar dat mislukte. Men heeft dan beslist om de operatieve ingreep langs de linkerlies te doen, wat wel lukte. De zelfde dag ben ik dan met de ambulance terug naar mijn ziekenkamer van de gevangenis te Brugge gebracht. Het chirurgisch resultaat van deze inkijkoperatie en besluit was, dat er twee operatieve ingrepen zullen nodig zijn voor mijn hart.
In de loop van de avond zijn er dan koorstoestanden opgedoken en bleek dat m'n linkerlies aan het zwellen was. De verpleging heeft dan koortswerende medicatie gegeven en een drukverband gelegd. Ze zijn de toestand intensief blijven opvolgen. In de loop van de avond en het begin van de nacht. Omdat de koorts bleef stijgen en de zwelling nog toenam, ben ik met spoed die nacht met de ziekenwagen naar het A.Z. Sint Jan, Spoedgevallendienst vervoerd. Daar stelden de spoedartsen vast dat er een inwendige bloeding was ten gevolge van de kijkoperatie, de dag voordien.
Ze hebben dus eerst bloedstalen genomen en er zijn toen andere specialisten bijgekomen. Men wilde de inwendige bloeding met spoed opereren, maar toen werd door de bloedtesten ontdekt dat de nieren het begaven hadden, en de bloedmonocule gevaarlijk slecht was. Daarom werd die nacht eerst beslist om heelkundig in te grijpen voor de nieren omdat omdat dit zeer hoogdringend was. Als tussennoodoplossing heeft men de bloeding gestelpt met presverbanden. In de vroege morgen heeft men dan heelkundig de buisjes ingeplant in mijn nek en om 8 uur heb ik met spoed de eerste nierdialyse gehad die 4,5 uur heeft geduurd. Tot in de namiddag dus. Dan zijn er nieuwe medische onderzoeken gebeurd van het bloed en de bloeding met medische apparatuur. Door die nog steeds bestaande bloeding mocht ik niet recht komen en was liggen de algemene boodschap. Intussen waren de koortsen nog steeds niet weg en zelfs nog toegenomen. Daarom werd door de chirurgen beslist om mij de dag nadien in de morgen met spoed terug te opereren, ditmaal om de bloeding te stelpen. Die operatie is onder volle narcose gebeurd en dat heeft tot laat in de zondagnamiddag geduurd. Ik ben dus pas die zondagnamiddag terug wakker geworden. Gezien mijn toestand beslisten de chirurgen en de specialisten dat de ingeplante buisjes in mijn nek moesten blijven en ik maandagmorgen weer een nierdialyse moest ondergaan en medische controle van de geopereerde bloeding.
Gezien deze urgente medische toestanden werd dan door al de artsen in onderling overleg beslist dat de twee ingrepen aan het hart moeten wachten. Maandag in de late namiddag ben ik dan terug op mijn kamer in het medisch centrum beland.
Dinsdag heb ik pas de Riksen die op bezoek waren kunnen inlichten. Bezoek in het ziekenhuis had niet gekund omdat er die week al drie bezoeken waren geweest, en gezien de verschillende operaties die zijn uitgevoerd. Daarbij had ik de nacht dat ik plost vervoerd werd, zelfs mijn telefoonagenda niet kunnen meenemen, en ik zou ook niet hebben kunnen bellen want ik lag er als een dode bij en ik had geen enkel middel. In regel had de directie mijn dochter Wendy moeten verwittigen, maar dat is om een onbekende reden niet gebeurd.
Zo dat was dat. Een hele boterham, geef toe.
Nu woensdag ben ik van 6uur 30 in de morgen weer naar het AZ Sint-Jan gebracht en heb er tot de namiddag aan de machines gelegen. Prettig is anders. De koorts is is er af en toe nog. De vraag is nu hoe dit alles verder moet. En de vraag in je brief wanneer die ingrepen aan het hart zullen doorgaan is dus niet te beantwoorden geziien mijn medische situatie.
Ik voel me nu nog niet goed en heb nog veel pijn, stappen gaat moeilijk en ik heb soms ademnood. Hier komen de artsen geregeld langs, en ik mag van geluk spreken dat de verpleging hier die nacht ingreep. Ik had anders inwendig kunnen doodbloeden. Ze zijn nu allen zeer behulpzaam en m'n situatie wordt bestendig opgevolgd.
Ge zijt de eerste die ik deze week schrijf. Wat een rotte twee weken zijn dat geweest ! Hoelang nu weer die nierdialyses moeten en hoe alles nu verder moet, weet het zelf niet. Ik slaap nu veel op mijn zij, want anders duikt de ademnood van het hart weer op met lange hoestbuien tot gevolg.
Enfin, we zien wel. Ik heb vandaag ook voor de tweede keer de PDS gesproken. Ingrid en Eric zijn dan weer dinsdag op bezoek geweest, en nu vrijdag lig ik verdomme weer voor bijna 4 uren aan de machines. Het is me het leventje wel. Ik wens dit niemand toe. Mijn gerief in de gevangenis van Turnhout, is nog steeds niet hier, en ik stel me daar nu wel wat vragen bij. Dit is totaal niet normaal. Ik zie wel.
Zo beste Jan en Jacqueline. Ik schrijf jullie nog, veel liefs, dikke knuffel aan Jacqueline.

Van harte,

Marcel

Gevangenis Brugge
Marcel Vervloesem - Medisch Centrum - Kamer 6104
Lege Weg 200, 8200 Brugge (Sint-Andries)

PS. bedankt voor de zegels

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 29-11-08

en ik zou ook willen weten hoe u een website maakt

Gepost door: milana | 30-01-09

en ik hoop dat u zelfen u kinderen
18 Januari 1974
Geboorte van Prinses Claire


20 Januari 1973
Geboorte van Prinses Mathilde6 Februari 2004
Geboorte van Prinses Louise21 Februari 1986
Geboorte van Prins Amedeo12 April 2003
Huwelijk van Prins Laurent en Prinses Claire


15 April 1960
Geboorte van Prins Philippe16 April 2008
Geboorte van Prinses Eléonore23 April 2003
Geboorte van Prinses Laetitia Maria5 Juni 1962
Geboorte van Prinses Astrid6 Juni 1934
Geboorte van Koning Albert II11 Juni 1928
Geboorte van Koningin Fabiola2 Juli 1959
Huwelijk van Koning Albert II en Koningin Paola20 August 2003
Geboorte van Prins Gabriel
lang en gelukkig gaan leven


26 Augustus 1988
Geboorte van Prinses Maria Laura11 September 1937
Geboorte van Koningin Paola22 September 1984
Huwelijk van Prinses Astrid en Prins Lorenz4 Oktober 2005
Geboorte van Prins Emmanuel11 Oktober 1995
Geboorte van Prinses Luisa Maria19 Oktober 1963
Geboorte van Prins Laurent25 Oktober 2001
Geboorte van Prinses Elisabeth4 December 1999
Huwelijk van Prins Philippe en Prinses Mathilde9 December 1991
Geboorte van Prins Joachim13 December 2005
Geboorte van Prins Nicolas13 December 2005
Geboorte van Prins Aymeric16 December 1955
Geboorte van Prins Lorenz


Gepost door: milana | 30-01-09

De commentaren zijn gesloten.