29-11-08

Kindermisbruiken: Child Focus - Brief aan Koning AlbertII

 

ALBERT2Antwerpen, 31.1.05

Sire,

Betreft: De ongeidentificeerde kinderen (+ baby's) en de onopgespoorde daders van de cd-roms Zandvoort.

In de zaak Zandvoort schreef ik reeds herhaalde malen naar Child Focus (federale politie) en Justitieminister Onkelinx.

Vandaag schreef ik opnieuw naar Child Focus dat allerlei campagnes 'tegen kinderprostitutie' ondersteunt.

Ziehier mijn brief:

----

CHILD FOCUS
WEBADRES: dfocus-net-alert.be/focus/index.cfm?fuseaction=home.othertype&cfid=31945&cftoken=59463890

ANTWERPEN, 31.01.2005

GEACHTE HEER,

IK LEES DAT CHILD fOCUS DE CAMPAGNE 'HELP KINDERPROSTITUTIE BESTRIJDEN', ONDERSTEUNT.

DE FEDERALE POLITIE WAARMEE CHILD FOCUS SAMENWERKT, DEELDE ONLANGS IN EEN RAPPORT MEDE DAT ER 88.539 FOTO'S OP DE CD-ROMS VAN HET KINDERPORNONETWERK ZANDVOORT STAAN. '70% HIERVAN IS VAN DUIDELIJK KINDERPORNOGRAFISCHE AARD', ALDUS DE FEDERALE POLITIE.

VANDAAR DAT IK MIJ AFVRAAG WAAROM CHILD FOCUS EN DE FEDERALE POLITIE NIETS DOEN OM DE KINDEREN (EN BABY'S) OP DE FOTO'S TE IDENTIFICEREN EN DE DADERS DIE MEN ACTIEF BEZIG ZIET OP DE CD-ROMS OP TE SPOREN.

IK SCHREEF AL VERSCHILLENDE MALEN NAAR CHILD FOCUS EN DE FEDERALE POLITIE IN DEZE ZAAK ZONDER DAT ZIJ IETS ONDERNAMEN EN IK NEEM VANDAAG OPNIEUW CONTACT OP MET HET KONINGSHUIS.

JAN BOEYKENS
WERKGROEP MORKHOVEN
HTTP://GROUPS.MSN.COM/WERKGROEPMORKHOVEN

PS. Ik vulde uw formulier in en gaf al mijn persoonlijke gegevens op om van uw initiatief in deze zaak op de hoogte te worden gesteld.

----

In de hoop, Sire, dat het Koningshuis dat mede aan de basis ligt van de oprichting van Child Focus, deze zaak serieus neemt, en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen

http://www.2link.be/index.php?zone=dochter&dochter=koningshuis&actie=mail


Advocaat-generaal Mark Tack van de 14de Kamer van het hof van beroep te Antwerpen die de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes, 'slechts een luchtbel' noemde, moest een paar maanden geleden publiekelijk toegeven dat de 7 cd-roms met kinderporno van de kinderpornozaak Zandvoort die in 1998 door de Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werden overgemaakt, 'verdwenen' waren. De cd-roms werden destijds door de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers bezorgd.

De Werkgroep Morkhoven bracht justitieminister Vandeurzen van de diefstal op de hoogte maar de minister reageerde enkel met een briefje waarin hij zei dat hij de diefstal aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen had gemeld. Als er geen onderzoek wordt ingesteld in deze zaak, gaat de justitieminister eigenlijk stilzwijgend akkoord met de verdwijning.

Ook over de diefstal van dossiers en ontlastende documenten uit de het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem ligt de justitieminister niet wakker alhoewel alles er op wijst dat dit een gebruikelijke werkwijze is binnen de Belgische gerechtshoven.

Child Focus en het Belgische Koningshuis dat in één van haar brieven beloofde 'tot op het bot te zullen gaan in de bestrijding van kindermisbruiken', werden regelmatig maar tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd inzake het uitblijven van de identificatie van slachtoffertjes en daders in de kinderpornozaak Zandvoort (brieven aan Child Focus en Het Koningshuis)